ขั้นตอนการผลิต

1. ออกแบบ Design Artwork

2. ปรุ๊ฟสี Digital Proof

3. ทำเพลท Make Plate

4. พิมพ์ Printing

5. จัดส่ง Delivery