ซองจดหมาย (Envelope)
18 พฤศจิกายน 2022
ถุงกระดาษ (Paper Bag)
17 ธันวาคม 2020

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาดของแผ่นพับแบบกางออกและแบบพับสำเร็จรูป
  • เทคนิคการพับต่างๆ เช่น พับ 2 ตอน พับ 3 ตอน
  • กระดาษที่ต้องการพิมพ์
  • จำนวนการผลิตที่ต้องการ
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา