บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
17 ธันวาคม 2020

นามบัตรที่ดี

รายละเอียดนามบัตร

 • ชื่อ - นามสกุล ของผู้ให้
 • ช่องทางในการติดต่อส่วนตัวสำคัญ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์, ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ที่อยู่ของบริษัท ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์สำนักงาน เว็บไซต์
 • เน้นความเรียบง่าย ทั้งข้อมูลที่ใส่ลงไปไม่มากเกินไป และการตกแต่งนามบัตรที่เห็นแล้วสบายตาและอ่านง่าย

เหตผลที่ควรมี

 • การออกแบบนามบัตรที่ดี สามารถช่วยสร้างความประทับใจครั้งแรกได้ดี
 • นามบัตรสามารถช่วยสร้างโอกาสที่ออนไลน์ไม่มี
 • นามบัตรเป็นสื่อการตลาดได้โดยตรง
 • เป็นตัวกลางสำคัญในการเริ่มปฏิสัมพันธ์
 • การให้นามบัตรเป็นการแนะนำตัวที่สุภาพ ดูมีความน่าเชื่อถือได้ดี และมีความเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่ควรทราบ

 • ขนาดของนามบัตร (ขนาดมาตรฐาน 9*5.5 cm.)
 • กระดาษที่ต้องการพิมพ์
 • เทคนิคพิเศษ เช่น ปั้มนูน, เคลือบด้าน/มัน
 • จำนวนการผลิตต่อรายชื่อ
 • ไฟล์งานนามบัตรสำเร็จ

ผลงานของเรา