ป้ายแท็ค (Tag)
22 พฤศจิกายน 2022
โปสเตอร์ (Poster)
22 พฤศจิกายน 2022

แฟ้มเอกสาร

แฟ้มกระดาษ ผลิตด้วยกระดาษที่แข็งแรงเพื่อจัดเก็บเอกสารใบบริษัทต่างๆ สามารถใช้ได้ในหลายๆงาน เช่น จัดเก็บเอกสารทั่วไป เอกสารการประชุม หรือสามารถนำไปแจกให้กับผู้อื่นได้

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาดของแฟ้ม (นิยมเป็นขนาด A4)
  • ชนิดของกระดาษ
  • เทคนิคพิเศษ
  • จำนวนการผลิต
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา