เล่มเมนูอาหาร (Menu)
23 พฤศจิกายน 2022

ประโยชน์

 • ช่วยให้จดจำสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้าได้
 • ช่วยบันทึกเหตุการณ์แต่ละวันที่เกิดได้
 • ช่วยให้ไอเดียที่เกิดขึ้นสามารถจดบันทึกได้
 • ช่วยให้ป้องกันการลืมง่าย

รูปแบบการเข้าเล่ม

 

 

แบบเย็บแม็ก (เย็บมุงหลังคา) 

การเย็บแม็ก ควรมีหน้าอยู่ไม่เกิน 20-30 หน้า 
และขนาดไม่ควรเกิน A4 

 

 

 

แบบเข้าห่วง

เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สวยงาม สามารถเปิดสมุดโน๊ตได้ 180 องศา และสามารถใส่เนื้อในได้มากกว่า 100 แผ่น

 

 

แบบไสกาว (เย็บกี่ไสกาว)

การเข้าเล่มรูปแบบนี้ราคาถูกสุด โดยการเข้าเล่มรูปแบบนี้จะใช้ด้ายเย็บเข้าไปและทากาวให้แน่นอีกครั้งทับลงไป

สิ่งที่ควรทราบ

 • ขนาดของสมุดโน๊ต
 • จำนวนหน้าสมุดโน๊ต
 • ชนิดกระดาษหน้าปกและเนื้อใน
 • เทคนิคพิเศษ
 • รูปแบบการเข้าเล่ม
 • จำนวนการผลิต
 • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา