แผ่นพับ (Brochure)
17 ธันวาคม 2020
สติกเกอร์ (Sticker)
17 ธันวาคม 2020

ทำไมต้องถุงกระดาษ

  • สามารถย่อยสลายได้ 100 %
  • สร้างความหรูหราให้กับสินค้าได้มากขึ้น และเป็นการทำการตลาดผ่านตัวถุงกระดาษ
  • สามารถปรับแต่งรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างอิสระตามสินค้า
  • สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายรอบ

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาด/รูปแบบของถุงกระดาษที่ต้องการ
  • ประเภทและชนิดของถุงกระดาษ
  • ชนิดกระดาษที่ต้องการพิมพ์
  • เทคนิคพิเศษที่ต้องการใส่ลงในถุงกระดาษ
  • จำนวนการผลิตที่ต้องการ
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป