แฟ้มเอกสาร (Flie)
22 พฤศจิกายน 2022
การ์ดงานแต่ง (Wedding Card)
22 พฤศจิกายน 2022

โปสเตอร์

โปสเตอร์ (Poster) คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์ ภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล โปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์, การโฆษณาชวนเชื่อ, หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาดของโปสเตอร์
  • ชนิดกระดาษ
  • เทคนิคพิเศษที่ใส่ลงในโปสเตอร์
  • จำนวนการผลิต
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา