ถุงกระดาษ (Paper Bag)
17 ธันวาคม 2020
ปฏิทิน (Calendar)
17 ธันวาคม 2020

ประเภทของสติกเกอร์

  • สติกเกอร์กระดาษ
  • สติกเกอร์พีพี
  • สติกเกอร์พีวีซี
  • สติกเกอร์พีอีที
  • สติกเกอร์สูญญากาศ

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาดสติกเกอร์ที่ต้องการ
  • ประเภทของสติกเกอร์
  • เทคนิคพิเศษ เช่น ไดคัท เคลือบ
  • จำนวนการผลิตต่อแบบ
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา