บิลเล่ม (Billbook)
22 พฤศจิกายน 2022
แฟ้มเอกสาร (Flie)
22 พฤศจิกายน 2022

สิ่งที่ควรทราบ

  • ขนาดของป้ายแท็ก
  • ชนิดของกระดาษ
  • เทคนิคพิเศษ เช่น ไดคัท เคลือบ ปั้ม
  • จำนวนการผลิต
  • ไฟล์งานสำเร็จรูป

ผลงานของเรา